Publicerad: 2020-01-17

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Med anledning av coronaviruset


Mötesrestriktioner (uppdaterad 11 december 2020)

Den 20 november fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 personer. Beslutet trädde i kraft söndag den 24 november. Läs mer om förbudet på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet innebär att förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ändras så att det omfattar sammankomster eller tillställningar med fler än 8 deltagare, till skillnad från tidigare 50 deltagare.

Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen.

Myndigheten påminner också om Folkhälsomyndighetens särskilda råd som gäller under denna period: avstå så långt det går från att vistas i inomhusmiljöer med andra människor (t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym) och undvik kontakt med andra personer än de man bor med.

Begravningar undantaget – här tillåtet med högst 20 deltagare

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det är alltså möjligt att hålla t.ex. begravningar med högst 20 deltagare.

Läs mer om förbudet och frågor och svar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlinjer - om du eller anhörig känner oro

Flera organisationer erbjuder stödlinjer för den som känner oro och stress, vilket kan vara extra viktigt under den rådande COVID-19 pandemin. Här finns kontaktuppgifter till några av de olika tjänster som finns:

Tjänst / Organisation

Telefonnummer

Bemannad följande tider

Jourhavande präst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenska kyrkan

112

17.00 - 08.00 alla dagar

Jourhavande själavårdare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Frälsningarmén

020-151513

18.00 - 22.00 alla dagar

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats.

Jourhavande medmänniska

08-7021680

21.00 - 06.00 alla dagar

Äldrelinjen Länk till annan webbplats.

Mind

020-222233

Vardagar kl. 8-19 Helger 10-16.

Nationell telefonlinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
för frågor om corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
– för personer med
migrationsbakgrund

08-123 680 00

Vardagar kl. 09.00–12.00
och 13.00–15.00

På sidan krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information för den som känner oro och behöver stöd.

Allmänt

Myndigheten för stöd till trossamfund följer situationen med COVID-19 och rekommenderar ansvariga inom trossamfunden sprida information som myndigheten förmedlar till sina lokala föreningar/församlingar. För övergripande information om COVID-19 och läget hänvisas till:

Kontaktpersoner krisberedskap

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Då frågan har aktualiserats av trossamfunden vad som behöver beaktas i samband med hantering av avliden med bekräftad covid-19, ber myndigheten trossamfunden att notera följande: På Folkhälsomyndighetens webbplats finns Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19. Länk till annan webbplats. Syftet med rekommendationerna är att de ska utgöra ett stöd till i första hand sjukvårdens patologiska enheter, rättsmedicinska enheter, trossamfund och begravningsentreprenörer, vid hantering av avliden med bekräftad covid-19. Rekommendationerna är ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer inom respektive verksamhet. Läs mer om hanteringen av avlidna i COVID-19

Begravningar och avskedsceremonier

Med anledning av COVID-19 har SST gjort en särskild informationssatsning gällande COVID-19 och begravningar. Informationen är riktad till begravningshuvudmännen och andra aktörer inom begravningsväsendet i Sverige. Satsningen sker i samverkan med Svenska kyrkan och andra berörda aktörer och samlar relevant information från myndigheter och trossamfunden. Läs mer om begravningar och avskedsceremonier.

Informationstjänster för frågor om coronaviruset på flera språk

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset. Exempel på frågor som kan besvaras är:

  • Vad är coronavirus?
  • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
  • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
  • Var finns det information på olika språk?

Linjen är öppen vardagar kl. 09.00–12.00 och 13.00–15.00 och nås på följande nummer: 08-123 680 00. Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

  1. Arabiska
  2. Somaliska
  3. Persiska
  4. Tigrinja/ amarinja
  5. Ryska

Region Stockholm ansvarar för drift av tjänsten, men den är tillgänglig i hela Sverige. Folkhälsomyndigheten samverkar med regionerna för att ge korrekt och aktuell information om covid-19 på andra språk än svenska och ge ökat informationsstöd åt icke svensktalande personer.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden. Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112. För allmänna frågor om det nya coronaviruset finns det nationella informationsnumret 113 13.