Publicerad: 2020-04-01

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Trossamfundsledare talar om COVID-19

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/COVID-19.

TRossamfundsledare om COVID-19

Filmerna är inspelade i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Kommunförbundet i Skåne våren 2020. Sprid gärna dessa filmer så att fler kan ta del av dem. Företrädarna talar på följande språk: svenska, somaliska, arabiska, syriska/suryoyo, tigrinja, serbiska, turkiska, thailändska och persiska.

Präst Mihai Radu (Rumänska ortodoxa kyrkan) informerar på rumänska

Imam Mohamud Nasir (Islamiska förbundet i Malmö) informerar på somaliska

Kardinal Anders Arborelius (Katolska kyrkan i Sverige). Talar på svenska

Imam Salahuddin Barakat (Islamakademin Malmö) informerar på svenska

Rabbin Ute Steyer (Judiska centralrådet). Talar på svenska

Imam Khaled El Dib (Förenade islamiska föreningar i Sverige). Talar på arabiska

Pastor Isac Zekry (Equmeniakyrkan). Talar på arabiska

Präst Tony Saliba. (Syrisk-ortodoxa Ärkestiftet). Talar på syriska

Imam Kenan Topcu (Islamiska kulturcenterunionen). Talar på turkiska

Kyrkosekreterare Cristina Grenholm (Svenska kyrkan). Talar på svenska

Präst Dusan Rakovic (Serbisk-ortodoxa kyrkan). Talar på serbiska

Ambassadör Kanchana Patarchoke (i samarbete med Sveriges
buddhistiska gemenskap) informerar på thailändska

Imam Mohsen Hakimollahi (Islamiska shiasamfunden i Sverige) Talar på arabiska

Imam Mohsen Hakimollahi (Islamiska shiasamfunden i Sverige) Talar på persiska

Präst Asgedom Berhe (Eritreansk-ortodoxa kyrkan). Talar på tigrinja