Publicerad: 2023-09-29

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Hedersrelaterade frågor i fokus

SST redovisar uppdraget att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet

SST har genomfört insatser riktade till olika målgrupper: ledarskapsprogram för kvinnor, ett webbinarium om könsstympning av flickor och kvinnor som riktar sig till trossamfund och myndigheter, en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck, samt framtagning av ett studiematerial, en utbildningshelg och uppstarten av studiecirklar mot könsstympning med fokus på trossamfund där sedvänjan kan förekomma.

Myndigheten för stöd till trossamfund fick regeringens uppdrag 2021 att “arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare.”

Uppdraget redovisas här.