Publicerad: 2019-10-31

Vänligen verifiera att du inte är en robot

The Religious Landscape of Sweden

Myndigheten släpper en översättning av rapporten om Sveriges religiösa karta – lansering sista veckan i november

Den 27 november presenteras rapporten The Religious Landscape of Sweden – Affinity, Affiliation and Diversity in the 21st Century i Immanuelskyrkan Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kl 13-15. En panel bestående av författaren Erika Willander, socialantropologen Brian Palmer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt historikern Lars Trägårdh  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kommer att samtala om religionens plats i Sverige med utgångspunkt i rapporten. Samtalet hålls på engelska.

I början av 2019 släpptes rapporten Sveriges religiösa landskap – samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet. Myndigheten har nu låtit översätta denna publikation och den har getts den engelska titeln The Religious Landscape of Sweden – Affinity, Affiliation and Diversity in the 21st Century. Rapporten tar upp frågor som rör svenska befolkningens religösa vanor, tillhörigheter och hur olika religiösa grupper åt ifråga om genus, ålder, utbildning och inkomst. Dessutom undersöks sambandet mellan religion och social sammanhållning.

Rapporten tecknar en aktuell bild av religionernas plats i dagens svenska samhälle. Analyserna bygger på enkätdata insamlat av SOM-institutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och publikationen är författad av Erika Willander, sociolog verksam vid Uppsala universitet.

Download the report (PDF 3,5 MB)

lansering!

Den 27 november presenteras rapporten i Immanuelskyrkan Stockholm Länk till annan webbplats. kl 13-15 (Kungstensgatan 17, T-Rådmansgatan). Mejla din anmälan senast den 25 nov till info@myndighetensst.se skriv ”27 november Stockholm” i ämnesraden. Anmälan kan även göras per telefon till Inger Carnbo: 08-453 68 74.

Read more about this report on our english website: The Religious Landscape of Sweden