Publicerad: 2018-06-12

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ny bok om islam i Sverige

2018 lanserar myndigheten en ny bok signerad forskaren Simon Sorgenfrei. Titeln är Islam i Sverige – de första 1300 åren och tar ett brett grepp på temat islam och muslimer på de nordligare breddgraderna.

Recentioner, Föreläsningar och INTERVJUER

Simon Sorgenfrei kommer att presentera boken Islam i Sverige -de första 1300 åren på flera olika orter runtom i landet under hösten. Läs mer om detta här. Där finns även recensioner och publicitet om boken.

beställ

Boken Islam i Sverige - de första 1300 åren är skriven av religionsvetaren Simon Sorgenfrei och kan beställas från oss på vår beställningssida. Boken är 354 sidor och kostar 60 kr + porto 70.


 

 

 

 


Islam i Sverige – de första 1300 åren syftar till att vara såväl en historisk översikt över olika former av kontakter mellan Sverige och muslimska kulturer, som en presentation av hur islam kan organiseras och praktiseras i Sverige idag. Boken fokuserar huvudsakligen på organiserad islam i Sverige, och bygger i hög grad på nytt empiriskt material i form av arkivfynd och intervjuer. Boken har fyra huvuddelar:

  • Den första delen, Förhistoria, behandlar kontakter mellan vad vi idag kallar Sverige, svenskar och muslimska kulturer och individer, från vikingatid fram till förra sekelskiftet. Mer än tusen års historia målas här med breda penseldrag, men i texten görs också nedslag på enskilda personer, platser och händelser där relationerna varit mer förtätade. Denna del innehåller också ett avsnitt som diskuterar hur islam och muslimer förstås i boken.
  • Den andra delen, Etableringshistoria, sträcker sig från slutet av 1800-talet och in i vår egen tid. Här lämnas stort utrymme åt de två första församlingar som kom att organisera sig i landet, Turk-Islam Föreningen i Sverige för Religion och Kultur samt Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Denna del av boken avslutas med ett avsnitt om etableringen av de sex muslimska riksorganisationer som erhåller statliga bidrag för sin verksamhet och som under sig samlar sunnitiska och shiitiska församlingar spridda över hela landet.
  • Den tredje delen, Strömningar och friktioner, behandlar tre framträdande muslimska traditioner och diskuterar hur dessa kan ta sig uttryck i Sverige; nämligen islamism, salafism och sufism. I denna del berörs också rasism och diskriminering av muslimer i Sverige, så kallad islamofobi.
  • I bokens sista del, Samtidshistoria går vi ännu ett steg närmare och sätter fokus på levd och praktiserad islam. Muslimskt samfundsliv i moskéer och föreningar presenteras, liksom muslimskt ledarskap och representation. Här finns också ett avslutande avsnitt som försöker knyta samman några av de trådar som löper genom boken.

Boken är tänkt att kunna läsas både i sin helhet, men också skriven på ett sådant sätt att enskilda delar kan läsas var för sig beroende på läsarens specifika intressen och behov. Förhoppningen är att boken ska fungera som en översikt för den som vill bekanta sig med islam och muslimer i svensk historia, men också att den ska fungera introducerande för den som vill få kunskap om hur islam kan praktiseras i dagens Sverige.