Publicerad: 2020-03-18

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Religioner i rörelse – årsbok 2020

Religioner i rörelse är titeln på Myndigheten för stöd till trossamfunds årsbok. Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt myndigheten gör, dels att berätta lite mer allmänt om intressanta fenomen och förändringar i fältet religion/trossamfund i Sverige.

Några av artiklarna i årsbok 2020 :

Så minns vi Åke Göransson

Trettio år av samtal och samarbete. Läs PDFPDF
(Om Islamiska samarbetsrådet)

Trossamfund i förändring – Vad händer inom frikyrkan?

Ständigt beredda på de svåra samtalen. Läs PDFPDF
(Om krisarbete inom den andliga vården)

Bröder på den andliga vägen. Läs PDFPDF
(Om Sveriges första syrisk-ortodoxa kloster)

Det religiösa civilsamhället – en resurs eller ett hot?
(Essä av Lars Trägårdh och Linnea Lundgren)

Trygghetspromenader, flygpla skort och starkare relationer
– så byggs bättre säkerhet i moskéerna. Läs PDFPDF

Själavårdare i Profetens fotspår
(Om utvecklingen inom den muslimska andliga vården)

Väckelserörelsen och demokratin

Skriften kan beställas kostnadsfritt: på denna länk

Årsboken kommer att sändas utan kostnad till dem som har myndighetens nyhetsbrev och som tidigare år har beställt den. Vänligen meddela till info@myndighetensst.se om du bytt adress, önskar avstå eller önskar flera exemplar.