Publicerad: 2017-09-20

Vänligen verifiera att du inte är en robot

2017-09-20

Budgetpropositionen 2018

När det gäller budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag så berörs SST i huvudsak angående två punkter:

  1. Bidraget för säkerhetsstärkande åtgärder flyttas från SST och permanentas som ett säkerhetsbidrag för nationella minoriteter och trossamfund. Bidraget kommer då också att utökas. En ny förordning kommer att tas fram och likaså vilken myndighet som skall ansvara för detta bidrag. Detta är något som myndigheten välkomnar och fört dialog om med regeringskansliet under det senaste året.
  2. Myndigheten, förvaltningen, kommer att förstärkas med 2.4 miljoner.

Texter i budgetpropositionen Pdf, 384.3 kB. som berör Trossamfunden.