Publicerad: 2019-09-03

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Myndigheten på studieresa söderut

Hur arbetar Danmark med frågor som rör minoriteter, integration och religion?

Frågor som rör invandring, integration och minoriteter skapar som bekant inte bara debatt i Sverige utan i flera av våra nordiska grannländer. Inte sällan kan man se likheter mellan dessa diskussioner – men det finns också skillnader. När det handlar om utvecklingen i Danmark de senaste åren framstår olikheterna mot Sverige som allt större. Men ser hur danskarna själva på utvecklingen? Under tre dagar besökte myndigheten Köpenhamn och träffade företrädare för myndigheter och civilsamhälle för att borra djupare i detta.

Resan inleddes med ett besök på Rikshospitalet i Köpenhamn. Här träffade kansliet företrädare för en grupp inom den andliga vården inom sjukvården som särskilt fokus på patienter men annan bakgrund än den lutherska kyrkan. Detta så kallade etniska resursteam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar med volontärgrupper för att ge omsorg och stöd till patienter, personal och närstående. Utöver detta fungerar man också som en brobyggare och problemlösare i frågor som rör etniska minoriteter inom den danska sjukvården.

Stora synagogan i Köpenhamn. Foto: Wikipedia

Kansliet besökte också den stora synagogan i Köpenhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där frågan rörande säkerheten för den judiska gruppen belystes. I dagsläget vaktas den danska synagogan inte bara av murar, skyddsglas och ett mycket tekniskt avancerat övervakningssystem – utan också av tungt beväpnad dansk militär. Besöket i den judiska församlingen gav också utrymme till kansliet att få lära sig mer om de danska judarnas historia och den fascinerade ”Jødeaktionen” 1943 där 7000 danska judar kunde räddas undan nazistregimen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inte långt ifrån synagogan ligger slottet Christiansborg, som huserar det danska parlamentet (folketinget). Här fick kansliet möjlighet att träffa folkvalda från olika partier för att höra olika perspektiv på aktuella frågor – och särskilt berördes frågor om integration och religion. Bland annat berättade socialdemokraten Daniel Toft Jakobsen om ett tvärpolitiskt initiativ för tros-och religionsfrihet Länk till annan webbplats. som han är involverad i. Daniel Toft Jakobsen har suttit i Folketinget sedan 2015 och ser med viss oro på utvecklingen gällande situationen för religiösa minoriteter i Danmark: ”Når det religiøse bliver en forudsætning for det nationale, er mindretallene det første offer”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under resan besökte kansliet också de danska kyrkorna samarbetsorgan, Danske Kirkers Råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hur fungerar detta samarbete och vilka frågor engagerar den samlade danska kristenheten idag? Detta var frågor som lyftes under besöket. Utöver den danska statskyrkan, Folkekirken, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.så involveras i detta samarbete den romersk-katolska kyrkan, frikyrkorna samt en rad mindre kyrkosamfund och församlingar som betjänar personer med migrationsbakgrund (koptisk-ortodoxa, serbisk-ortodoxa, med flera).

Danmark saknar ett statligt stöd till trossamfund men har sedan några en offentligt organiserat samverkans- och rådgivningsorgan för integration, kallat Rådet för etniska minoriteter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kansliet besökte REM:s kansli för att lyssna in vilka frågor som finns på deras agenda och hur man ser på de senaste årens integrationspolitiska debatter i Danmark. En sammanfattning av rådets rekommendationer finns samlade här: Rådets visions katalog for en vellykket integration. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Max Stockman