Publicerad: 2018-03-20

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Översynen av statens stöd till trossamfund

Den 13 mars presenterades utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige.

Den 30 juni 2016 beslutade regeringen att ge en särskild utredare, Ulf Bjerled, i uppdrag att se över statens stöd till trossamfund. Syftet med betänkandet är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov. Utredningen anser bland annat att religionsfriheten ska ses som det huvudsakliga motivet för staten att stödja trossamfunden och att alla trossamfund ska ha likartade förutsättningar för sin religiösa verksamhet.