Publicerad: 2018-08-09

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Presentation av Islam i Sverige:
de första 1300 åren

På mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundratusentals människor. Men kontakter och relationer mellan vad vi idag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i tiden. I Islam i Sverige - de första 1300 åren tecknar religionsvetaren Simon Sorgenfrei denna långa historia, från vikingatidens kulturmöten till dagens muslimska mångfald.

(För presentationer senare under hösten klicka här, BESTÄLL)

Boken bygger såväl på tidigare forskning, som på nya arkivstudier och intervjuer med personer från Kiruna till Malmö. Studien ger en bred översikt för den som vill bekanta sig med ämnet islam och muslimer i svensk historia, men berättar också om hur islam praktiseras och gestaltas i dagens Sverige. Simon Sorgenfrei är docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

När: 22 augusti 2018 kl. 14-16. Presentationen är kostnadsfri.
Anmälan: Senast 15 augusti till info@myndighetensst.se, skriv ”22 augusti” i ämnesraden
Plats: Medelhavsmuseet i Stockholm. Adressen är Fredsgatan 2, vid Gustav Adolfs Torg. Närmaste T-bana är Kungsträdgården eller T-Centralen.

DESSUTOM…

kommer Mattias Gardell från Uppsala universitet att vid samma tillfälle presentera utredningen Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018. Rapporten undersöker förekomsten av hot och angrepp mot svenska muslimska församlingar och har gjorts i samverkan med Islamiska samarbetsrådet (ISR) och delfinansierats med stöd från Myndigheten för stöd till trossamfund.