131121

SST skall jobba med valåret 2014

Från Regeringens nyhetsbrev 2013-11-13:

Regeringen kommer ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund ett uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet och de nationella valen. Trossamfunden är viktiga för nykomna eftersom den religiösa samhörigheten kan vara en trygghet i det nya samhället. Trossamfunden kan därför nå grupper som myndigheter och andra organisationer har svårare att nå. Läs Regeringens nyhetsbrev om supervalåret 2014.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster