150624

Nytt statsbidragsberättigat trossamfund – Alevitiska Riksförbundet

Regeringen har vid sitt sammanträde i dag den 25 juni 2015 beslutat att Alevitiska Riksförbundet skall vara ett statsbidragsberättigat trossamfund enligt Lag om stöd till trossamfund och Förordning om statsbidrag till trossamfund.

Alevitiska Riksförbundet (ARF) företräder alevitiska trosbekännare och ett antal lokala alevitiska föreningar runtom i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Halmstad, Örebro). Merparten av ARFs medlemmar har sitt ursprung i Turkiet där alevismen utgör en stor religiös rörelse – omkring 12–15 miljoner enligt bedömare. I Europa räknar ARF med att aleviterna är över 1 miljon. Inom alevismen, som är en religion med mycket gamla anor, samlas idag flera olika likartade religiösa traditioner: Bektashi, Kizilbash – med flera.

ARF beskriver själva sin religion så här: ”aleviterna är ljuset folk och betraktar sig som en självständig trosinriktning. Alevismen bygger på att människan och naturen är en helhet samt att Gud är en samling av dessa. Alevismen kallas därför kärlekens och fredens religion. Aleviterna har sina egna traditioner, moraliska/etiska normer samt egna gudstjänster – som kallas ”ayin-i-cem”. Ordet alevit betyder ”ljus” eller ”att flamma”.