Publicerad: 2021-06-08

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ny rapport om antisemitism från Forum för levande historia

I rapporten framkommer bland annat att antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället, en lägre andel än tidigare instämmer i antisemitiska påståenden.

Rapporten bygger på en ny kartläggning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2005 och 2020.

De huvudsakliga frågeställningarna i undersökningen handlar om hur utbredda antisemitiska föreställningar och attityder är i den svenska befolkningen och hur föreställningarna förändrats mellan år 2005 och 2020.

Författarna bakom rapporten är Henrik Bachner, filosofie doktor i idéhistoria och Pieter Bevelander, professor i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Malmö universitet.

Klicka här för att ladda ner rapporten Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.