Publicerad: 2021-03-19

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Mänskliga rättighets dagarna i april

Tema för årets konferens (19-21 april) är boende och myndigheten finns på plats med flera seminarier

Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 kommer att genomföras som ett helt digitalt arrangemang. Temat för forumet är “Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”.  Länk till annan webbplats.Program och utställningar kommer att flytta in i en digital plattform där du som besökare kommer att kunna ta del av seminarier både live och förinspelat, gå runt på ett digitalt utställartorg samt nätverka via video- och textchatt med medverkande i programmet, utställare och andra besökare.

Programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala genomförs med över 100 seminarier. Här kan du ta del av programmet som helhet.  Länk till annan webbplats.Myndigheten för stöd till trossamfund medverkar med följande seminarium:

Måndag 19 april kl. 13.00 - 14.00 : Får vi också finnas här?
Om religiösa minoriteters utsatthet

I utrikesdeklarationen 2020 slog utrikesminister Ann Linde fast att: ”Alla män­niskor har rätt att leva i trygghet oavsett var man bor”. Samtidigt rapporteras återkommande om hot, hat och angrepp mot religiösa minoriteter i Europa och Sverige.

Medverkande: Mirjam Katzin - Malmö stads samordnare mot antisemitism i skolan och författare till rapporten ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap”. Johanna Olseryd - biträdande enhetschef och projektledare för arbetet med Brås regeringsuppdrag om Islamofobiska hatbrott. Anas Deneche - Kommunikationsansvarig i Svenska Islamiska Samfundet och arbetar mot våldsbejakande extremism. Tanja Viklund (Handläggare SST) och Jana Jakob (Projektledare SST)

Tisdag 20 april 15.30 - 16.30: Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund (I samarbete med Uppsala universitet)

Religion och jämställdhet är ett tema som återkommer i media­la och politiska diskussioner – inte sällan med ett problemorienterat fokus. I dessa diskussioner är det sällan röster inifrån trossamfunden som hörs. I ett nytt forskningsprojekt utforskas hur religiöst aktiva kvinnor förstår sin delaktighet och sitt inflytande, både i sina trossamfund och i det svenska sam­hället.

Medverkande: Maria Klingenberg och Mia Lövheim (Uppsala universitet), Max Stockman (Handläggare SST) och Sofia Camnerin (Generalsekreterare SKR).