Publicerad: 2018-08-08

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Yttrande över betänkandet ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige”

Myndigheten för stör till trossamfund har den 3 augusti lämnat in sitt yttrande över betänkandet (SOU 2018:18) till Kulturdepartementet