110907
Pressmeddelande: Regeringen föreslår att statens stöd till trossamfund stärks
Regeringen föreslår att statens stöd till trossamfund stärks. Stödet som samfunden kan söka höjs med 10 miljoner kronor och stödet till Nämnden för statligt stöd till trossamfund höjs med 2 miljoner kronor. Sammanlagt tilldelas området Trossamfund 67 miljoner kronor från och med 2012, en ökning med 24 procent i förhållande till de senaste årens nivå. PdfPDF