2016-09-27

SSTs mentorskapsprogram för kvinnor i trossamfund har dragit igång

Första omgången av Delaktig stark och synlig – mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfund har nu hållits. Tjugofyra kvinnor från nitton olika samfund och organisationer möttes för att utveckla sitt ledarskap och samtala om frågor som rör makt, jämställdhet och organisationer i förändring.

gruppbild kvinnor 2016

Sista helgen september träffades gruppen i Stockholm i två dagar. Fokus under denna inledande träff var ledarskap, kön och organisation, ett pass som leddes av ledarskapskonsulten Rosie Rothstein. Tanken med programmet, som innehåller fyra utbildningsdagar sammanlagt, är att deltagarna paras ihop i mentorpar som skall träffas och diskutera olika frågor under hösten. Därför var också Gunhild Sellvin (Zonta) och Sara Haraldsson (Maktsalongen) inbjudna för att tala om vad mentorskap är och hur det kan användas för att stärka ledare. Under helgen besöktes vidare programmet av två personer med lång erfarenhet av ledarskap i olika sektorer av samhället. Thintin Strandman, ordförande i Tjejzonen, talade med gruppen om hur man kan stödja unga kvinnor med psykisk ohälsa. Under sista dagen besöktes programmet av före detta EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson som talade utifrån sina egna erfarenheter av att vara ledare i traditionellt mansdominerade miljöer.