2016-05-23

Utbildning i grundläggande säkerhet

SST har nu genomfört tre stycken tvådagarsutbildningar i grundläggande säkerhet riktad till ledare i trossamfund.

De hölls i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Under utbildningen togs bland annat följande ämnen upp:

  • Räddningstjänsten gick igenom brandfrågor: risk, förlopp, skydd, lagstiftning och ansvar.
  • Polisen behandlade frågor om hatbrott, ärendegång vid händelser, rutiner och säkerhet för trossamfund.
  • Stöldskyddsföreningen, SSF, gick under heldagar igenom riskanalys, skyddsåtgärder, försäkringsåtgärder, kamerabevakning samt förebyggande skydd och konflikthantering.

Förenings- och ursprungsbakgrund var varierad.
De 20 deltagarna i Göteborgskursen hade nära anknytning till 10 olika länder (utöver Sverige) och de 31 deltagarna i Malmö kom från 17 församlingar/föreningar vilka representarade frikyrkor, ortodoxa, katolska, muslimska, mandeiska och judiska församlingar/föreningar

Kursen har vid alla tillfällen fått höga betyg i deltagarnas utvärdering. Flera förfrågningar har kommit in om uppföljning och vidareutbildning. SST undersöker nu möjligheten för detta. En tvådagarsutbildning är planerad att hållas i Stockholm till hösten. Är du intresserad att delta så skriv till info@sst.a.se så meddelar SST datum när det är bestämt. Upplägget kommer att likna föregående kurs Pdf, 429.5 kB.. Mer information kommer på hemsidan. 

 

Grupp bild Malmö

Räddningstjänsten föreläser i Malmö