120830
Religionens roll i samhällsbyggandet
Konferens om interreligiösa och interkulturella råd i kommun och landsting.
Målgrupp: tjänstemän och politiker, program Öppnas i nytt fönster..
Örebro kommun har sedan flera år tillbaka ett interkulturellt/interreligiöst råd. Det har väckt flera kommuners intresse och förfrågningar om studiebesök. Civilminister Stefan Attefall och Lars O Molin, komunfullmäktiges ordförande i Örebro, gav idén att inbjuda kommuner och landsting till erfarenhetsutbyte och samtal.
 
SYFTE
Syftet är att visa arbetsformer för interkulturell/interreligiös samverkan i kommun och landsting och att öka kunskapen om viktiga begrepp och vägval i kontakt med religiösa företrädare.
 
MÅLGRUPP
Tjänstemän och politiker i kommun och landsting.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur kan kommuner och landsting samråda med religiösa företrädare? Kan upparbetade kontaktvägar vara en sammanhållande och positiv kraft mot polarisering i lokalsamhället?
Kan dessa arenor bli en viktig rådgivande part i utvecklingen av kommun och landsting och bidra till integration?

Mer information och program klicka här Öppnas i nytt fönster.