Publicerad: 2017-02-09

Vänligen verifiera att du inte är en robot

2017-02-09

Tips: Bidrag trossamfunden kan söka från MUCF

SST önskar tipsa om några olika bidrag som kan vara intressanta för trossamfund och deras lokala församlingar. Samtliga bidrag utlyses av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Länk till annan webbplats.

 

Jämställdhetsprojekt
Bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
Ansökningstid till och med den 15 mars 2017
Klicka här Länk till annan webbplats. för mer information.

Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter
Bidrag till projekt som vill upprätta lokala resurscenter för att stärka den demokratiska delaktigheten.
Ansökningstid till och med den 20 mars 2017
Klicka här Länk till annan webbplats. för mer information.


Projektbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans
Projektbidrag för arbete mot rasism och liknande former av intolerans.
Ansökningstid till och med den 9 mars 2017
Klicka här Länk till annan webbplats. för mer information.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2017.
Klicka här Länk till annan webbplats.för mer information.