Immanuelskyrkan Norrköping

Publicerad: 2021-06-23

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ny rapport - frikyrkoundersökningen 2000-2020

Frikyrkoundersökningen är en rapport om frikyrkornas numerära utveckling i Sverige mellan åren 2000 och 2020.

Författaren bakom rapporten heter Øyvind Tholvsen och den är gjord på uppdrag av Sveriges Frikyrkosamråd. I rapporten dokumenteras frikyrkofamiljens olika trossamfund och församlingsrörelse, den del av den lutherska kyrkofamiljen som har ett liknande medlemsbegrepp samt övriga frikyrkoförsamlingar som ej är med i något av de svenska frikyrkosamfunden. Den utgår från fem mätdatum vid utgången av 2000, 2005, 2010, 2015 och 2020 där anges antal församlingar och antal medlemmar i varje församling. Utifrån befolkningsstatistik dokumenteras den geografiska spridningen i landets 21 län samt i olika kommuntyper, antal nerlagda, sammanslagna och nyetablerade församlingar anges också. Rapporten studerar utvecklingstrender i hela tidsintervallet, i tioårsintervaller och i femårsintervaller. Rapporten är en faktarapport och tar inte upp orsaker till utvecklingen.

Klicka här för att ladda ner hela rapporten. Pdf, 1.1 MB.