131014

Kompetensutveckling för trossamfundsledare

En utbildning i samhällskunskap, svensk  religionshistoria, familjerätt och ungas livsvillkor.


Under hösten 2013 och våren 2014 kommer Botkyrka folkhögskola på uppdrag av SST att erbjuda en kurs som skall stärka trossamfundsledares kompetens och ge dem redskap att bättre orientera sig i det svenska samhället. Fokus i utbildningens innehåll är samhällskunskap i vid bemärkelse och inte teologi eller specifikt religiösa ämnen. Totalt omfattar kursen 10 dagars studier.

Utbildningen är utformad så att den består av både självstudier och gemensam lärarledd utbildning med besök och föredrag på relevanta platser så som Riksdagen. Målet är att innehållet skall leda till fördjupat engagemang och personlig utveckling. Deltagarna har möjlighet att påverka upplägget av kursen och allt skall ske i en anda av respekt för mångfalden bland deltagarna.

Bakom detta initiativ står Sveriges regering som i regleringsbrevet för 2013 gav  Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) uppdraget att: ”analysera behovet av och föreslå åtgärder för genomförande av insatser för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner i syfte att värna demokratin och samhällets uppbyggnad". I oktober 2013 gav regeringen SST uppdraget att också verkställa en insats för kompetensutveckling.

Kurserna vänder sig till verksamma med en ledaruppgift i något trossamfund och som anlänt till Sverige från ett annat land. För frågor kontakta SSTs ansvariga:

Fredrik Brusi, Projektsekreterare SST 08-453 68 61 fredrik.brusi@sst.a.se Per Götefelt, Utbildningsanvarig Botkyrka Folkhögskola 073-997 89 01 par.gotefelt@folkbildning.net

Är du intresserad av att gå kursen eller bara veta mer?

Kursen går i Stockholm: 13/11 (2013) – 22/1 (2014) – sista anmälningsdatum 4/11 (2013) Kursen går i Göteborg: 14/1 (2014) – 24/4 (2014) – sista anmälningsdatum 7/1 (2014) Kursen går i Malmö: 25/3 (2014) – 4/6 (2014) – sista anmälningsdatum 4/11 (2014)