Publicerad: 2020-06-04

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Bidrag till insatser för utsatta personer

Trossamfund som bedriver verksamhet för människor i socialt särskilt utsatta situationer har nu möjlighet att söka stöd.

Bidraget ska användas för att förstärka den sociala verksamhet som redan pågår och för att möjliggöra och stötta insatser som görs med anledning av coronapandemin. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Bidraget fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MUCF) som har en dialog med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) för att säkerställa att information om bidraget når ut till relevanta aktörer.

Ansökan och användning av bidraget

  • Bidraget går att söka mellan den 7 juni och den 21 juni
  • Beslut om bidrag sker i början av juli
  • Bidraget planeras att betalas ut vecka 28
  • Bidraget ska vara förbrukat senast den 31 december 2020

I ansökan ska den sökande beskriva sin verksamhet och redogöra för hur coronapandemin har påverkat verksamheten och insatser till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela året 2020. Det går därför bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under 2020 (från och med 1 januari) – om det är så att ni redan har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin under hela 2020.

Sök bidraget

Mer information om bidraget och länk till ansökningsformuläret hittar ni på MUCF:s sajt. Läs mer om bidrag till insatser för samhällets mest utsatta under coronapandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund till bidraget

MUCF fick den 4 juni i uppdrag av regeringen att fördela 50 miljoner kronor till organisationer i det civila samhället som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Bidraget kan sökas av ideella riksorganisationer samt trossamfund, samverkansorgan och församlingar. Läs regeringens pressmeddelande om bidraget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.