Publicerad: 2021-03-31

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ny studie om islamofobi i Sverige

Brottsförebyggande rådet har publicerat rapporten Islamofobiska hatbrott – webbinarium med SST 13 april

I rapporten beskrivs de islamofobiska hatbrottens karaktär, var de begås och mot vem, samt vilka konsekvenser som dessa handlingar har för de utsatta. Rapporten belyser även andra uttryck för islamofobi, i form av negativa föreställningar och attityder som finns mot islam och muslimer.

Brå har analyserat ett stort antal polisanmälningar och gjort intervjuer med utsatta, som visar att det finns få platser där muslimer kan vistas utan att riskera att utsättas för islamofobiska hatbrott. Islamofobi förekommer på offentliga platser och på internet, kring hemmet, på arbetsplatser och i skolor.

Webbinarium den 13 april om islamofobi

Den 13 april anordnade Myndigheten för stöd (SST) till trossamfund i samverkan med IMS – Institutet för forskning mångreligiositet och sekularitet ett webbinarium för att belysa islamofobin och den muslimska gruppens utsatthet i Sverige.

Medverkade gjorde Simon Sorgenfrei (Forskare Södertörns högskola och föreståndare IMS), Örjan Wallin (SST), Salahuddin Barakat (Islamakademin) samt Johanna Olseryd (BRÅ). Seminariet går att se i efterhand nedan:


Brås intervjuer visar att islamofobiska hatbrott kan få stora konsekvenser, både på individ- och samhällsnivå.

– I ett kort perspektiv kan det leda till chock, rädsla och oro för den enskilde individen, kanske med sjukskrivning som en följd av det. Men i ett längre perspektiv kan det leda till en känsla av utanförskap och även ett demokratiunderskott, om muslimer väljer att inte engagera sig, till exempel politiskt, på grund av rädsla att utsättas för hatbrott, säger Lisa Wallin, utredare, Brå.

Många hatbrott som begås anmäls inte. Samtidigt läggs brott som anmäls ofta ner, då de många gånger består av mängdbrott som generellt har dåliga förutsättningar att klaras upp. Det ställer stora krav på rättsväsendets förmåga att bemöta utsatta med respekt och att kommunicera beslut på ett förtroendegivande sätt.

Fakta: rapporten Islamofobiska hatbrott

Brå har på regeringens uppdrag undersökt de islamofobiska hatbrottens karaktär. Resultaten bygger bland annat på en analys av närmare 500 polisanmälningar och förundersökningar (2016 och 2018) samt över 50 intervjuer med bland annat utsatta. I uppdraget ingick inte att beskriva eller skatta omfattningen. Rapporten riktar sig främst till regeringen, men även till rättsväsendets aktörer och till dig som vill veta mer om islamofobins uttryck i Sverige Läs mer om och ladda ned rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..