Publicerad: 2017-10-31

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Delaktig, stark
och synlig 2017

Den andra omgången av myndighetens ledarskap- och mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden är avslutad

Intresset för programmet var – i likhet med 2016 – stort och under hösten samlades 18 deltagare från tio olika trossamfund under sammanlagt sex dagar (tre träffar) på kursgård i Stockholm. Fokus var dels att ge deltagarna kompenetensutveckling i frågor rörande ledarskap, mänskliga rättigheter, organisationer i förändring och jämställdhet men också att vara en plattform för diskussion och nya kontakter trossamfund emellan.

Myndigheten bedömer att satsningen Delaktig, stark och synlig 2017 har varit framgångsrik. Deltagarna har byggt nätverk med kvinnor från andra trossamfund och utbytt erfarenheter i mentorpar. Utvärderingen vittnar om att de bär med sig nya kunskaper, nya redskap och nya perspektiv som gör de motiverade att ta mer ledande roller i sina samfund. Efter avslutad kurs framkommer att hälften deltagarna gav programmet som helhet betyget ”utmärkt” och den andra hälften gav programmet ”bra”.

Inför 2018 planeras en tredje omgång av detta program. Plats och datum är inte bestämt ännu men kommer att meddelas här på webbplatsen inom kort. Är du intresserad av att delta så hör gärna av dig till handläggare Max Stockman som ansvarar för projektet (max.stockman@sst.a.se).

Vill du veta mer om upplägg och innehåll i satsningen så kan du läsa vidare här: