Publicerad: 2020-03-17

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Viktig information gällande ansökningar

Alla blanketter som skickas till SST från den 17:e mars och framåt ska även skickas i digital kopia på info@myndighetensst.se, senast det datum som tidigare angetts för blanketten i fråga.

Med anledning av rådande omständigheter vill Myndigheten för stöd till trossamfund uppmärksamma trossamfunden på följande:

  • Tidigare aviserade datum för inlämning av ansökningar, rekvisitioner, samt redovisningar gäller fortfarande. Detta innebär att den dokumentation som sedan tidigare begärts in med slutdatum 31:a mars ska vara myndigheten tillhanda på utsatt datum.
  • Myndigheten vill samtidigt anmoda om att dessa ansökningar och rekvisitioner även sänds in digitalt på info@myndighetensst.se