Publicerad: 2019-10-08

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Mänskliga rättighets dagarna i Linköping

Tema för årets konferens (14-16 november) är rätten till hälsa och myndigheten finns på plats med flera seminarier

Torsdag 13:00 - 13:30: Behövs mer religiös läskunnighet i Sverige? Länk till annan webbplats.
(i samarbete med Sveriges missionsråd)

Religion är inte bara en fråga för troende! I ett Sverige som präglas av ett nytt religiöst landskap behövs ökade kunskaper om vad religion betyder för människor - på flera plan. Inte bara som ett trossystem utan också psykologiskt, socialt och identitetsmässigt. Att kunna läsa av och tolka religionernas och de religiösa organisationernas i en föränderlig värld - det kräver religiös läskunnighet. Lokal: Stora scen

Torsdag 15:00 - 16:00: Jag vill slippa se det religiösa!
Ett seminarium om den negativa religionsfriheten Länk till annan webbplats.

Rätten att slippa se, höra och uppleva religion är något som alltmer har kommit att diskuteras och debatteras i svensk offentlighet. Men vad säger egentligen våra lagar och regler om detta? Och hur ser diskussionen t ut idag om denna fråga - hur långt ska den sekulära principen sträcka sig? Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar religionens möjligheter - och begränsningar - att ta plats i vårt samtida Sverige. Medverkar gör Katherine Cash (Svenska missionsrådet) och Kavot Zillén (Uppsala universitet). Lokal: Spegelsalen

Fredag 14:30 - 16:00: Om religion, andlig vård och existentiell hälsa Länk till annan webbplats.
(i samarbete med Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter och Studieförbundet Bilda)

Rätten till en god hälsa innefattar också psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. Vilken plats har religionen i detta? Ibland ses den som en hälsorisk – samtidigt visar forskning att religiös tro och utövning kan ge bättre psykisk hälsa och en hälsosam livsstil. Hur bör vi se på förhållandet religion och hälsa? När blir religion en risk? Mår troende bättre än icke-troende? Behövs trossamfundens själavårdare på våra sjukhus? Lokal: Operetten Länk till annan webbplats.

Lördag 16 november 2019 12:30 - 13:30 The Role of Stories in Advancing HR in a Polarized Age

The founding members of Voices Between: Stories Against Extremism discuss the author’s role in defending and advancing HR in a polarized age. Speakers: Derek B. Miller, Julie Lindahl Länk till annan webbplats., Rachel Kadish. Lokal: Stora scen

Myndigheten deltar också i: Psychosocial Wellbeing - Experiences of
being a Christian in Pakistan and a Muslim in Sweden

Torsdag 14 november 2019 17:00 - 17:30 A meeting with a woman from Pakistan and a man from Sweden who will share their experiences of vulnerability of being in a minor group in the society. How is their psychosocial wellbeing affected by this? What are the challenges and what are the coping strategies for individuals, families and organizations? How are people motivated to become human rights defenders and peacebuilders and how can they practice their religion even if it might challenge their psychosocial wellbeing? Globala scenen

Speakers: Hasnain Govani - Desk Officer Religious Minorities at The Swedish Agency for Support to Faith Communities (SST), Jennifer Jag Jivhan - Director of Christian Study Center in Pakistan Moderator: Görel Byström Janarv - Journalist and Pastor within Equmeniakyrkan (Uniting Church in Sweden). Organizer: Equmeniakyrkan in cooperation with Sweden Mission Council (SMC)