150410

Regeringen anslår ytterligare sju miljoner till säkerhetshöjande åtgärder

Det är nu klart att regeringen föreslår i vårbudgeten att man kommer anslå extra sju miljoner till SST gällande säkerhetshöjande åtgärder. Detta innebär att SSTs totala budget för detta ändamål kan komma att öka till 10 miljoner under 2015.

Inrikesminister Anders Ygeman motiverar beslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till TT på följande sätt: "Det är efterfrågat av församlingar, både muslimska och judiska, som ser att en stor del av deras medlemsavgifter går till att betala säkerhetsåtgärder".

Om förslaget går igenom riksdagen kommer SST att ha möjlighet till en andra utlysning av detta bidrag under året. Under maj månad kommer myndigheten i så fall att gå ut med information (på vår hemsida) till trossamfund och församlingar om hur man kan ansöka.