150127

SST:s generalsekreterare om statsbidrag och trossamfund

I nr 14 av tidskriften Kurage skriver SST:s generalsekreterare Åke Göransson om statsbidrag och trossamfund. Läs artikeln som pdf-fil på svenska svenska, eller engelska Pdf, 151 kB., eller läs hela numret på Kurage hemsida, länk Länk till annan webbplats.. Lösnummer kan också beställas, länk Länk till annan webbplats.

Från inledningen: "Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, menar att statens bidrag till trossamfund inte är ett stöd till religion, utan till trossamfund som en del av civilsamhället.

I debatten kring om och varför staten, och för den skull också kommuner och landsting, ska ge ekonomiskt stöd till trossamfund hörs argumentet att den sekulära staten inte ska stödja religion. Det är sant, och även om det jag här vill börja med att fastslå kanske skaver i någon religiös ledares öra, så gör inte staten det heller. Staten stöder trossamfund som en del av civilsamhället. Staten stöder individers och gruppers initiativ där religion är tolkningsnyckel och grund för ett samhällsengagemang och social samlevnad. Jag skulle vilja påstå att staten inte stöder idrott men stöder individer och grupper där idrotten är tolkningsnyckel och grund för individuell utveckling och social samlevnad. Jag förnekar dock inte att det inom civilsamhället finns aktörer där staten har ett egenintresse eller instrumentellt intresse för att ge stöd. Till exempel folkbildning eller nykterhetsrörelsen. Aktörer som är ett komplement till statens ansvar för utbildning och hälsa. Utmaningen för dem är att inte kramas ihjäl av statens välvilja så att deras profetiska röst tystnar." Läs fortsättningen på länkarna ovan.