14-04-30

Studenter i Mellanöstern- och Nordafrikastudier
har samverkat med SST om  religion i Sverige


Under hösten 2013 och våren 2014 har studenter från Stockholms universitet och Institutionen för Orientaliska språk (Mellanöstern- och Nordafrikastudier) samverkat med SST gällande att ta fram kortare informationsrapporter om olika religiösa grupper i Sverige med koppling till MENA-regionen.


Ett femtontal studenter på kandidatnivå i MENA-kunskap har arbetat med rapporterna som behandlar både mer kända grupper – såsom ortodoxa kristna och muslimer – liksom hittills relativt okända grupper i Sverige såsom kurdiska Zarathustrasamfundet och Yarsan-religionen. 

Läs rapporterna i pdf-format här:

St.Tomas syrisk-ortodoxa kyrkans församlings liv.PDF
Med fokus kyrkans ungdomsförenings roll i bevarande av kultur och religion i diaspora.

Författare: Simon Tawaifi

Muslimska församlingar i Stockholm:PDF
Etnicitetens roll och påverkan

Författare: Fayyad Assali

Kurdistans Zarathustrasamfund:PDF
En rapport om zoroastrism och det första eldtemplet i Sverige.

Författare: Julia Korkiakoski

Yarsanismen: En introduktion och dess närvaro i SverigePDF 
Författare: Palle Söderberg

En kartläggning av Göteborgs orientalisk-ortodoxa kyrkors församlingsliv och huruvida pågående konflikter i Mellanöstern påverkar församlingarnaPDF
Författare: Alexander Nsaibia

En beskrivning av församlingslivet i några av de
muslimska församlingarna i Stor-StockholmPDF

Författare: Hélène Grapenwall Härnebo

A study of the growing coptic minority in SwedenPDF
Författare: Veronica Osuji

A study of the Diyanet-organisations in SwedenPDF
Författare: Mona Maehler

Report on the Emigration of Oriental Christians
& The fear's hypothesis of the Islamic ThreatPDF

Författare: Kamil Tanous

Notera att det är Institutionen för Orientaliska språk (Mellanöstern- och
Nordafrikastudier) på Stockholms Universitet som har det publistiska ansvaret
för innehållet i rapporterna.