Publicerad: 2019-06-04

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Skapar religion segregation?

Myndigheten anordnade två seminarier under Järvaveckan i Stockholm

Sedan 2016 anordnas Järvaveckan i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som samlar intresseorganisationer, politiska partier myndigheter och företag med syfte att diskutera olika samhällsfrågor. Myndigheten för stöd till trossamfund har deltagit tidigare år och gjorde så även 2019 med två seminarier:

Fredagen den 14 juni kl. 14.30-15.30 anordnade myndigheten seminariet Skapar religion segregation? till vilket vi har bjudit flera gäster med olika perspektiv på frågan om religionens och trossamfundens påverkan på frågor om integration och etablering i samhället.

Inbjudna gäster var Broula Barnouhro Oussi med erfarenhet från en rad kommunala satsningar i Södertälje och Anna Hjälm som arbetar inom Svenska kyrkan med projektet "En värld av grannar". Medverkade gjorde också Roger Ekenstedt som har jobbat med dialogfrämjande arbete inom Polisen.

Samtalet kom att handla om flera saker men något som tydligt lyftes under samtalet var det viktiga arbete som trossamfund bidrar med i form av olika hjälpinsatser för nyanlända, vilket blev väldigt tydligt under flyktingsmottagningskrisen 2015. Tidningen Dagen rapporterade om seminaret: "Inte självklart att religion skapar segregation".
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samma dag kl 16.00 - 17.00 anordnade myndigheten ett samtal om den negativa religionsfriheten. Under rubriken Slippa religion – en mänsklig rättighet? diskuterades vilka fenomen som omfattas av denna rättighet och som inte gör det. Kan man kräva att få slippa höra kyrkklockor och böneutrop? Är det en kränkning att behöva se någon bära ett kors på arbetsplatsen?

Medverkade samtalet gjorde Elena Namli, professor i etik vid Teologiska fakulteten (Uppsala universitet), Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna samt Haider Ibrahim, ordförande i Islamiska shiasamfunden i Sverige. Tidningen Dagen rapporterade om seminaret: "Etikprofessor: Slippa religion är ingen mänsklig rättighet". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.