Svenska muslimska församlingar
Mittuniversitetet har gjort en omfattande studie av muslimska församlingar i Sverige. I studien konstateras att församlingarna har ett omfattande socialt arbete, att de i växande utsträckning samverkar med andra frivilligorganisationer och med kommuner, men också att flera församlingar mött motstånd av anti-islamiska krafter.
Den muslimska närvaron i Sverige är den största förändringen av den religiösa kartan under de senaste 20 åren.
Studien har letts av professorerna Klas Borell och Arne Gerdner och ett 30-tal studenter har medverkat genom att skriva C-uppsatser.
En sammanfattning av studien finns på Mittuniversitetets hemsida: http://www.miun.se/soa Länk till annan webbplats.