Publicerad: 2022-04-14

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Samarbete mellan kommun och civilsamhälle avgör integrationen

Nu när många människor från Ukraina flyr kriget får vi användning av lärdomar från flyktingvågen till Sverige 2015. Då bevisades att civilsamhällets insatser behövs och är avgörande för ett gott mottagande.

Equmeniakyrkan i Gråbo i Lerums kommun har idag en stor beredskap och uppslutning för att stötta flyktingar som kommer från Ukraina. Att man är så väl rustade beror mycket på det engagemang och arbete som lades ner 2015, när det kom många flyktingar från främst Syrien och Afghanistan.

–2015 drev Equmeniakyrkan ett transitboende i drygt fem veckor. Det var mycket tack vare frivilliga krafter som vi kunde öppna boendet på bara sju dagar, efter att beslut fattats. Vi startade också flera andra aktiviteter som exempelvis ett språkcafé och en klädinsamling, med mera, säger Lars-Ove Johansson vice församlingsföreståndare Equmeniakyrkan Gråbo.

Efter detta samarbete var det tydligt för Lerum kommun vilken betydelse civilsamhället har för att integrationen av nyanlända i det svenska samhället ska lyckas. Därför beslutade man sig för att starta ett Integrationsråd där kommunen bjuder in alla trossamfund, idrottsföreningar och även andra frivilligorganisationer, så att det finns möjlighet att samtala, utbyta erfarenheter och planera gemensamma aktiviteter.

–Det är i samarbetet mellan kommun och civilsamhälle som resultat uppnås. Vi behöver kommunens stöd och kommunen behöver civilsamhällets stöd. Vi har hjälpt många nyanlända genom åren med sådant som man behöver när man är ny i ett land. Utöver övning i att lära sig svenska språket, så har vi stöttat med allt från kontakter med myndigheter till att tolka beslut från Migrationsverket samt hjälp med att söka arbete, säger Lars-Ove Johansson.

Lerum har ännu inte tagit emot så många flyktingar från Ukraina, men viljan hos medlemmarna att hjälpa är stor och några familjer har erbjudit sig att ta emot ukrainska flyktingar, erbjuda samvaro i kyrkan med språkcafé/samtalscafé, gemenskapsträffar samt erbjuda boende om behov uppstår.

–Vi vet ännu inte hur många som kommer komma till Lerum från Ukraina, men vi är väl förberedda om det visar sig att några söker sig till kommunen och Equmeniakyrkan, avslutar Lars-Ove Johansson.