datum
SST hos kulturutskottet
Tisdagen den 8 mars besökte SST riksdagens kulturutskott.
SST representerades av Charlotte Byström, ordf, Karin Wiborn, vice ordf, Åke Göransson, gen sekr och Sven-Eric Andersson, bitr sekr. Efter det att gen sekr Åke Göransson presenterat SST utifrån myndighetens bakgrund, uppgifter och statsbidragets utveckling hade ledamöterna möjlighet att ställa frågor. Samtalet kom bland annat att röra sig kring behov av ökat lokalbidrag, sjukhussjälavårdens situation och arbete, prövning och uppföljning av samfund som önskar få statsbidrag.