datum
Läget i Japan efter flodvåg och kärnkraftskatastrof 2011
Bäst information får Du genom www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.
Det är myndigheternas gemensamma informationskanal.
Där finns länkar till strålskyddsmyndigheten
Där finns också mycket allmän information om samhällets krishanterings organisation.
 
På MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns också en flik: kunskapsbank. Där finns 
-         Exempelbank
-         Självinstruerande studiematerial, filmer, power point presentationer att användas vid informationstillfällen i kommuner och organisationer