2015-07-02

SST anordnade två välbesökta
seminarier under Almedalsveckan 2015

I det första samtalet deltog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt en panel bestående av forskarna Tobias Hübinette och Marie Demkert samt Max Stockman från SST. Rubriken på seminariet var "Antisemitism, islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss – har vi ett demokratisk underskott?".

Frågor som berördes var hur - och på vilket sätt - rasistiska och främlingsfientliga stämningar och attityder har fäste i Sverige idag och tar sig uttryck. Till seminariet, som höll till mitt Almedal-vimlet på Hästagatan 10, kom ett sjuttiotal personer för att lyssna och ställa frågor.


Till SSTs andra seminarium, som hade rubriken "Är det farlig att vara troende i Sverige?", var inrikesminister Anders Ygeman inbjuden tillsammans med MSBs generaldirektör Helena Lindberg och rikspolischef Dan Eliasson, samt handläggare Örjan Wallin från SST. Temat för detta samtal var främlingsfientliga handlingar mot trossamfund och man diskuterade det aktuella läget och hur de rättsvårdande myndigheterna ser och agerar i frågan.

Moderator vid samtliga seminarier var SSTs generalsekreterare Åke Göransson.