Publicerad: 2021-08-27

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Faktablad om säkerhet

Informationsmaterial om säkerhet och trygghet inom trossamfunden finns nu tillgängliga för nedladdning via hemsidan.

Nu finns faktablad om säkerhet och trygghet inom trossamfunden tillgängliga för spridning och nedladdning. Faktabladen kan spridas digitalt, printas och tryckas. De finns både i A4 och A3 format.Klicka här för att komma till materialet.

Misstänkt försändelse är ett tvåsidigt faktablad som innehåller information om hur trossamfundet bör hantera brev och paket samt hur man ska agera om man tar emot ett brev eller ett paket med misstänkt innehåll.

Trygg och säker är ett tvåsidigt faktablad som riktar sig till medlemmar i trossamfund. Som med text och illustrationer ger råd om hur man ska agera vid nödsituationerna brand och pågående dödligt våld.

Trygg moské är ett tvåsidigt faktablad som riktar sig till medlemmar i moskéer. Som med text och illustrationer ger råd om hur man ska agera vid nödsituationerna brand och pågående dödligt våld. Utvecklingen av faktabladet är en del i arbetet med myndighetens regeringsuppdrag – att höja kunskapen om säkerhet i muslimska församlingar och organisationer.