Nya regeringsuppdrag till SST
SST har fått två nya uppdrag av regeringen.
1. Regeringen har gett SST i uppdrag att biträda Socialdepartementet med att förbereda och genomföra en nationell konferens om interkulturella och interreligiösa råd. Konferensen, som kommer att ske i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, kommer att äga rum  i Örebro under våren 2012 och vänder sig till intresserade kommuner i Sverige.
2. I regeringens handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism finns det 15 olika åtgärder. Åtgärd nummer 2 lyder: "Regeringen avser att ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund i uppdrag att inleda en utvidgad dialog med trossamfunden om demokratifrämjande arbete." Denna handlingsplan skall sträcka sig över tre år.