140910

Intervju med SST:s generalsekreterare ur tidskriften Kyrkogården nr 4 2014.

Tidskriften ges ut av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF


På hans myndighet möts tro och demokrati.
Han basar för en myndighet som inte gör stort väsen av sig, men som kanske uträttar något slags under i det tysta. Kyrkogården har ställt några frågor till Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST. ArtikelnPDF