Publicerad: 2019-05-27

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Kan trossamfund öka valdeltagandet?

Två år i rad har valambassadörer, på SST:s uppdrag, spridit information om hur man röstar – och varför det är viktigt.

De har anordnat workshops och föreläsningar, talat i radio, bjudit in till panelsamtal, var på besök på sommarläger, årsmöten och konferenser och informerat där människor samlades till bön och gudstjänst

"Ni ska rösta här för att få ett bra liv i sverige. Jag vill att vi ska stärkas och synas. Vi som bor i Sverige har inte bara rättigheter, utan skyldigheter också. Dem kanske vi inte alltid känner till så bra. Den här makten att påverka, det hade vi inte i Kongo, men det har vi här. Den makten är tilldelad oss”, sa Lyra Sema i en intervju med tidningen Sändaren.

Valambassadörer i sina egna sammanhang

Hon var en av nio valambassadörer, som myndigheten utbildade under våren 2018 med syfte att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför de allmänna valen. Varje valambassadör jobbade självständigt i sitt eget trossamfund med att skapa intresse och diskussion bland besökare och församlingsmedlemmar. Något som genomsyrade uppdraget var vikten av att arbeta partipolitiskt neutralt och att insatserna skulle ske på målgruppens egna villkor.

För att kunna anpassa aktiviteterna till de behoven som fanns lokalt, började valambassadörerna sitt arbete med att genomföra en förstudie. Förstudiens syfte var att ge den enskilde valambassadören en första lägesbild över hur det ser ut i just dennes trossamfund. Samtidigt var det ett bra sätt för att börja samtala kring valen.

Information saknades

I enkätsvaren kom det fram att det fanns en osäkerhet kring det praktiska röstningsförfarandet. Detta minskar benägenheten att rösta, något som både forskning och valambassadörerna själva bekräftar. Dessutom upptäckte de valambassadörerna att det vanligaste svaret varför personer inte planerade att rösta var ”jag är inte svensk medborgare”, oberoende av tiden som man hade varit bosatt i Sverige. Detta tyder på bristande information om vilka regler som gäller angående kommun- och landstingsfullmäktige.

Högtider, årsstämmor och andra tillfällen där grupper samlades var utmärkta tillfällen att nå ut till ett stort antal personer, även till dem som inte aktivt skulle söka sig till ett valrelaterat evenemang. I många trossamfund lyckades valambassadörerna att få aktivt stöd i sitt uppdrag av de högsta religiösa ledarna, vilket medförde att vissa uppmuntrade att rösta under bönesamlingar och gudstjänster. I andra fall fick valambassadörerna själva möjlighet att tala under dessa samlingar. Ibland kunde det krävas flera veckors arbete för att få tillåtelse att arbeta med valuppdraget på grund av den känslighet inför att blanda religion och politik, som råder i en del trossamfund.

En valambassadör berättade: ”Det var en seger när jag äntligen fick stå i predikstolen och informera om att jag var valambassadör, det var en lång väg dit. Men nu stod jag här och kunde berätta om mitt uppdrag.”

Mediarapportering om projektet

Efter sex månaders demokratiarbete hade valambassadörerna utfört aktiviteter på ett femtontal olika platser i Sverige samt på ett antal digital plattformar som Facebook. Dessutom rapporterades det om projektet på SVT Nyheter, i tidningen Sändaren, Kyrkans Tidning, Dagens Muslim, Katolska stifts hemsida samt P1:s program ”Människor och tro”.

Det exakta antalet personer som påverkades av myndighetens satsning är svårt att uppskatta, men enligt SCB ökade valdeltagandet för fjärde valet i rad i riksdagsvalet, samt valet till landstings- och kommunfullmäktige. Valambassadörerna hoppas att de har varit en av många engagerade krafter, som har bidragit till detta resultat.


 

Jana Jakob är projektkoordinator
på Myndigheten för stöd till trossamfund

Texten ovan är hämtad ut Religioner i rörelse (Myndighetens årsbok 2019) och
beskriver myndighetens valprojekt inför de allmäna valen 2018. Även 2019
gjordes en satsning för att öka valdeltagandet i Sverige inför EU-valet den 26 maj.