Publicerad: 2018-10-08

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Kammarkollegiet tar över säkerhetsbidrag

I oktober 2018 tog Kammarkollegiet över ansvaret för ansökningar om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder samt vakter.

Notera att ansökningar som i år eller tidigare år har handlagts av Myndigheten för stöd till trossamfund kommer att slutföras på SST och frågor angående dessa skall även fortsättningsvis ställas till myndigheten