Publicerad: 2020-11-27

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Regeringen har därför beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Här hittar du information och frågor och svar kring reglerna.

(se även Myndigheten samlade information Öppnas i nytt fönster. om corona.)

Ändringarna trädde i kraft den 24 november 2020. Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kan restriktionerna förlängas över jul och nyår.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får alltså tills vidare inte hållas inom Sverige. Som deltagare räknas de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, men inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av trossamfundet/församlingen.

Myndigheten påminner också om Folkhälsomyndighetens särskilda råd som gäller under denna period: avstå så långt det går från att vistas i inomhusmiljöer med andra människor (t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym) och undvik kontakt med andra personer än de man bor med.

Begravningar undantaget – tillåtet med högst 20 deltagare

En begravning får ha högst 20 deltagare om den är att se som en allmän sammankomst för religions­utövning som hålls med anledning av dödsfall. Begravningar, urnsättningar och motsvarande är sammankomster om de exempelvis hålls som en ceremoni där religionsfriheten utövas. För att en begravning ska betraktas som allmän måste även allmänheten ha tillträde till den. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Vem är en deltagare?

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Begränsningarna av antalet deltagare gäller även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls utomhus.

Funktionärer med en tydlig uppgift räknas inte som deltagare

Som deltagare räknas inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.

Religionsledare (såsom präster imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas alltså inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare. Även barn räknas som deltagare.


Vanliga frågor och svar

(information från POLISENS HEMSIDA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Vad är en allmän sammankomst?

Med allmän sammankomst avses:

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  • sammankomster som hålls för religionsutövning,
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk,
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas..

Vad är en offentlig tillställning?

Med offentlig tillställning avses:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  • danstillställningar,
  • tivolinöjen och festtåg,
  • marknader och mässor,
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Vad omfattas inte av förbudet?

Bibliotek, simhallar och liknande omfattas inte av förbudsförordningen. Förbudet gäller inte heller när större folksamlingar bildas på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Privata tillställningar, t.ex. privata fester och företagsevenemang, omfattas i regel inte heller av förbudet eftersom de vanligtvis inte riktas till allmänheten.

Vem är en deltagare?

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Som deltagare räknas inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.

Begränsningarna av antalet deltagare gäller även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls utomhus.

Exempel på deltagare vid sammankomster för religionsutövning: Religionsledare (såsom präster imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Omfattas begravningar av förbudsförordningen?

En begravning får ha högst 20 deltagare om den är att se som en allmän sammankomst för religions­utövning som hålls med anledning av dödsfall. Begravningar, urnsättningar och motsvarande är sammankomster om de exempelvis hålls som en ceremoni där religionsfriheten utövas. För att en begravning ska betraktas som allmän måste även allmänheten ha tillträde till den. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Vad händer om en anordnare bryter mot reglerna i förbudsförordningen och ordningslagen?

Den som i egenskap av anordnare bryter mot förbudsförordningen och ordningslagen kan straffas för det. Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med bestämmelserna.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.