Publicerad: 2018-09-25

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Forum för levande historia uppmärksammar myndighetens projekt om islamofobi

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen. I en serie artiklar berättar medarbetare på några av myndigheterna om erfarenheter och lärdomar av arbetet.