Publicerad: 2018-09-25

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Forum för levande historia uppmärksammar myndighetens projekt om islamofobi

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen. I en serie artiklar berättar medarbetare på några av myndigheterna om erfarenheter och lärdomar av arbetet.

Artikeln har rubriken "Kunskap om islamofobi ska få fler att anmäla Länk till annan webbplats." och beskriver den utbildningssatsning som SST har genomfört på uppdrag av Kulturdepartementet, inom ramen för regeringens plan ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott”. Arbetet med satsningen har utförts av studieförbundet Ibn Rushd. Både församlingar och delar av det civila samhället har bjudits in till det tiotal seminarier som bland annat har hållits i Umeå, Gävle, Trollhättan, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Forum för levande historia lyfter också upp en rad andra myndigheters arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom den nationella planen mot rasism: