Publicerad: 2018-02-23

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Säkerhetsbidrag till trossamfund 2018

Perioden 23 februari - 16 april finns möjlighet att ansöka om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder och säkerhetspersonal.

Regeringens avsikt var att från och med 2018 utöka medlen till säkerhetshöjande åtgärder. Deras intention var också att inte bara trossamfund utan även andra utsatta föreningar i civilsamhället ska få möjlighet att söka bidrag. Därför förbereder regeringen att handläggningen av bidraget till säkerhetshöjande åtgärder ska flyttas till annan myndighet.

Regeringens arbete med detta är dock försenat. Därför har Myndigheten för stöd till trossamfund beslutat att göra en särskild utlysning gällande säkerhetshöjande åtgärder riktat till de statsbidragsberättigade trossamfunden under våren 2018. Sista ansökningsdag är den 16 april 2018.

Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

 • Ansökningsmaterial och information gällande säkerhetshöjande åtgärder: aktuella bidrag

Bidrag till säkerhetspersonal

Begränsat bidrag till säkerhetspersonal sökes enligt de regler som anges nedan:

Ur myndighetens tillämpningsföreskrifter: begränsat bidrag till säkerhetspersonal

 1. Bidragsberättigade församlingar
  1. Begränsat bidrag till säkerhetspersonal kan endast sökas av församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden.
 2. Ändamål och principer
  1. Med säkerhetspersonal menas här väktare från godkänt bevakningsföretag, ordningsvakt eller i undantagsfall person med motsvarande utbildning. Anmärkning: Väktare från godkänt bevakningsföretag. Alla bevaknings-företag måsta ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall också godkänna alla personal samt också ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Ordningsvakt förordnas av polisen som också sköter tillsynen av ordningsvakter.
  2. Bidrag skall endast kunna ges till säkerhetspersonal i samband med särskilda händelser/evenemang som kräver högre säkerhet än normalt. Skall gälla insatser mot yttre hot.
 3. Ansökan
  1. Ansökan görs efter samråd med myndighetschefen.
 4. Beslut, utbetalning och slutredovisning
  1. Beslut tas av rådet.
  2. Utbetalning samt slutredovisning expedieras i enligt myndighetschefens beslut.