2016-05-23

Rapport från seminariet Framgång och motstånd

- att vara kvinna i trossamfund

Den 16:e april 2016 möttes SST 22 engagerade medlemmar från svenska trossamfund för att tillsammans diskutera frågor kring trossamfund, genus och demokrati.

Rådslag

 

Rådslaget inleddes av SSTs generalsekreterare Åke Göransson. Annika Damirjian från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd ledde därefter samtalen och dagens program vidare. Anethe Carlsson från Pingst föredrog den rapport som hon, tillsammans med Jenny Bergh, genomfört om jämställdhet inom pingst. Rapporten har mynnat ut i boken Esther, om vikten av kvinnliga förebilder och förändringsarbete i samfunden.

Efter lunch diskuterade rådslaget vad trossamfunden, församlingar och SST kan göra framöver i jämställdhetsfrågor. En mängd idéer formulerades som till exempel riktade projekt för trossamfund, interna kunskapshöjande utbildningar, viktade styrelser, fortsatta interreligiösa samarbeten och informationsutbyten i jämställdhetsfrågor. Rådslaget uttryckte också behovet av att SST i egenskap av myndighet fortsatt finns med och skapar plattformar likt de rådslag och kunskapsinhämtningstillfällen som skett under 2015 och 2016.

En längre rapport från rådslaget: PDF Pdf, 87.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fortsättning på projektet:

Hösten 2016 kommer SST att anordna ett mentorskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna pilotsatsning är att stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden. Vidare syftar projektet till att stärka nätverk mellan olika organisationer. Läs mer