2015-05-04

Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder

SST utlyser ett andra tillfälle 2015 att ansöka om bidraget. Sista ansökningsdag är den 30 september 2015

I regleringsbrev för 2015 anslog regeringen 3 miljoner kronor till förmån för säkerhetshöjande åtgärder för att kunna förstärka och säkra lokaler för religiös verksamhet.

Under förutsättning att vårpropositionen antas kommer ytterligare 7 miljoner kronor att anslås för samma åtgärder under 2015. Observera att församlingar som redan ansökt vid vårens ansökningstillfälle får söka om ytterligare bidrag, förutsatt att man söker för säkerhetshöjande åtgärd man inte redan beviljats bidrag för.

Notera att endast bidragsberättigade trossamfunds församlingar kan söka detta bidrag. Länk till mer information och ansökningsblanketter.