2013-06-01
Demokratiseminarium och rådslag i Södertälje
Lördagen den 1 juni anordnade SST ett demokratiseminarium
på Sankt Ignatios Andliga Akademi i Tvetaberg i Södertälje.
Ett tiotal församlingar och samfund med bas i Södertälje medverkade i seminariet som hade rubriken "Trossamfunden i det svenska samhället - utmaningar och möjligheter".
Dagen innehöll diskussioner och övningar kring mänskliga rättigheter och demokrati. detta var det femte seminariet i SSTs satsning på utökad dialog med trossamfund i Sverige om demokrati och mänskliga rättigheter.

Se bilder från dagen (5 st): pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.