20150519

SST anordnade rådslag om kvinnors delaktighet,
inflytande och synlighet i trossamfunden


Tisdagen den 19 juni bjöd SST in personer aktiva inom trossamfunden i Sverige för ett rådslag om kvinnors delaktighet, inflytande och synlighet. Vid mötet deltog ett tjugotal representanter och man diskuterade olika frågor relaterat till demokrati, mänskliga rättigheter, socialt arbete - bland mycket annat. Rådslaget var tänkt som ett idéseminarium för vidare diskussioner under och kommer att resultera i antal workshops under hösten 2015.

Rådslaget leddes av Jenny Jansson Pearce från Fonden för mänskliga rättigheter.

För mer information om detta projekt kontakta projektsekreterare Fredrik Brusi
08-453 68 61 fredrik.brusi@sst.a.se