SSTs kommentar till Uppdrag Gransknings reportage "Imamernas råd" som sändes i SVT 16 maj.
Onsdagen 16 maj sände SVT 1 reportaget "Imamernas råd" i programmet Uppdrag Granskning. I reportaget besöker två kvinnor — utrustade med dold mikrofon och kamera — tio moskéer i Sverige för att diskutera äktenskapsfrågor. Det framkommer att företrädare för ett antal moskéer ger råd som inte är förenliga med svensk lag och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Fem av de tio moskéer som förekommer i reportaget uppbär statsbidrag via sina respektive riksorganisationer. Dessa moskéer är: Islamiska Kulturcenter i Örebro, Islamiska Förbundet i Stockholm, Salsabil Kulturcenter i Malmö, Islamiska Föreningen i Uppsala samt Svenska Islamiska Unionen i Järfälla.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) ser mycket allvarligt på de uttalanden som görs i programmet och har nu kallat de muslimska riksorganisationerna i Islamiska Samarbetsrådets (IS) för att diskutera hur de följer upp det som framkommit.

SST kommer också att besöka de berörda moskéerna för att se på vilket sätt de följer upp det hela med sina officiella representanter. De allra flesta representanter som uttalar sig i reportaget "Imamernas råd" har dock inte officiella uppdrag. Därför skall SST också diskutera med samfunden hur dessa icke officiella representanter kunde möta de hjälpsökande kvinnorna — utan att ha församlingens uppdrag och förtroende.

SST för kontinuerligt en dialog med trossamfunden om frågor som rör svensk lagstiftning, mänskliga rättigheter och demokrati. Från och med i år kommer vi intensifiera och fördjupa detta arbete då regeringen givit myndigheten ett särskilt uppdrag (inom ramen för handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism) som rör just fördjupad dialog kring demokratins förutsättningar.

— SST har också fått i uppgift att fördjupa dialogen om demokratifrämjande insatser. Trossamfunden kan vara en viktig väg fram till de människor som officiella kanaler inte har, därför bör vi inte agera på ett ovisligt sätt. Om vi rusar ut och drar alla över en kam kanske vi snarare trycker till dem så att de blir mer slutna. Då kan extrema krafter få luft under vingarna, säger civilminister Stefan Attefall i en kommentar till Svenska Dagbladet.