Foto: Salvation Army

Publicerad: 2022-04-24

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Frälsningsarmén stöttar Ukraina på bred front

Frälsningsarmén i Östeuropa har en aktiv roll i att hjälpa människorna på flykt i och från Ukraina. Även i Sverige har Frälsningsarméns verksamheter börjat möta de flyktingar som kommer hit.

Frälsningsarméns internationella Emergency Services kontor delar rapporter om hjälparbetet som sker i Ukraina och dess grannländer, så att alla inom Frälsningsarmén ska bli uppdaterade på det omfattande arbete som sker. Utöver praktiskt stöd som att hjälpa till med vägbeskrivning, bära bagage, dela ut mat, dryck, kläder, leksaker och hygienartiklar så pågår ett viktigt arbete med att dela ut flygblad och samtala med de ukrainska flyktingarna för att förebygga att de utsätts för människohandel. I Sverige rapporterar Frälsningsarméns kårer och verksamheter om hjälpen som sker här.

Ett exempel från Sverige är Frälsningsarmén i Hällnäs i Västerbotten som gör vad de kan för att stötta de 30-tal flyktingar från Ukraina som sökt skydd hos vänner och släktingar i deras samhälle. De har bjudits in till Frälsningsarmén i byn på middag. Barnen deltar även i kårens ordinarie barnträffar. Där får de möjlighet att leka och sjunga, men också prata om sin oro för vad som händer i deras land just nu och med alla pappor som är kvar. På träffarna passar Länsstyrelsen på att ge dem viktig information via tolk, till exempel hur barn kan reagera i kriser och hur viktigt det är att inte lite på alla människor man möter och att inte lämna ifrån sig sitt pass. Familjerna har också fått praktisk hjälp med exempelvis sängkläder.

”Vi vill att de ska veta att vi finns här för dem”, säger Elsa Hägglund, kårledare.